Комунальне підприємство
“Рівненський обласний протипухлинний центр”
Рівненської обласної ради

6 Біографічна довідка керівника підприємства
Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства
  1. Прізвище, ім’я, по батькові: Максим’як Григорій Іванович
  2. Посада і місце роботи: головний лікар комунального підприємства «Рівненський обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради.
  3. Число, місяць, рік та місце народження: 29 вересня 1954 року с.Купновичі Самбірського району Львівської області.
  4. Освіта:  вища, Львівський державний медичний інститут, 1977 рік, лікувальна справа.

Після закінчення з відзнакою Львівського державного медичного інституту та дворічної клінічної ординатури по спеціальності «онкологія» в 1979 році Максим’як Г.І. розпочав свою трудову діяльність у Демидівській районній лікарні на посаді лікаря-хірурга. За період роботи в  Демидівській районній лікарні Григорій Іванович зарекомендував себе досвідченим фахівцем, ініціативним організатором хірургічної служби лікарні і в 1980 році був переведений на посаду заступника головного лікаря з лікувальної роботи.

В 1982 році призначений на посаду лікаря старшого інспектора лікувального сектору Управління охорони здоров’я Рівненської області.

З 1983 року Максим’як Григорій Іванович працює на посаді головного лікаря Рівненського обласного онкологічного диспансеру.

З ініціативи Максим’яка Г.І. було розпочато будівництво нового корпусу облонкодиспансеру і введено новобудову в дію.

Вміло поєднує організаторську роботу з хірургічною практикою і науковою діяльністю, активно займається пошуком нових форм і методів організації покращення надання медичної допомоги населенню області. В хірургічних відділеннях облонкодиспансеру впроваджено сучасні методики органозберігаючих операцій.

  Максим’як Г.І. є автором і співавтором численних публікацій в профільних медичних журналах і періодичній пресі.

Завдяки ініціативі та наполегливості головного лікаря зав’язані тісні колегійні відносини із спеціалістами європейських країн (Німеччини, Голландії, Польщі, Англії), а також США і Канади.

За багаторічну сумлінну працю Максим’як Г.І. двічі був нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Прем’єр-міністра України, знаком «Відмінник охорони здоров’я», неодноразово нагороджувався Почесними грамотами управління охорони здоров’я, обласної ради та обласної організації профспілок медичних працівників. За заслуги у розбудові онкологічної галузі в Рівненській області та ініціативність і наполегливість у організації надання високоспеціалізованої третинної онкологічної допомоги  Максим’яку Г.І. присвоєно звання “Заслужений лікар України”.

  Максим’як Г.І. користується заслуженою повагою колег та жителів області. Йому притаманні самокритичність, творчий підхід до справи, професійна компетентність.

Лікар-хірург, організатор охорони здоров’я вищої категорії, голова асоціації організаторів охорони здоров'я Рівненської області, керівник  групи експертів управління охорони здоров’я облдержадміністрації за напрямом “ онкологія ”.

Повний текст