Комунальне підприємство
“Рівненський обласний протипухлинний центр”
Рівненської обласної ради

9 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства