Комунальне підприємство
“Рівненський обласний протипухлинний центр”
Рівненської обласної ради

1 Цілі діяльності підприємства
Цілі діяльності комунального підприємства

Цілі діяльності комунального підприємства

“Рівненський обласний протипухлинний центр” Рівненської обласної ради

(витяг з статуту)

2.1. Метою Центру є здійснення лікувально-профілактичної діяльності щодо забезпечення хворих усіма видами амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, зменшення тимчасової та стійкої втрати працездатності, профілактики онкологічних захворювань і повернення хворих до активного способу життя.

2.2. Предмет та види основної діяльності Центру:

2.2.1 здійснення організаційно-методичних заходів із раннього виявлення хворих на онкологічні захворювання та динамічний диспансерний нагляд за онкологічними хворими;

2.2.2 створення умов і забезпечення ефективної діагностики та лікування хворих з онкологічними та передраковими захворюваннями;

2.2.3 надання спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим та медикаментозне забезпечення (згідно з кошторисом);

2.2.4 медична практика з лікарських спеціальностей - організація і управління охороною здоров’я, онкохірургія, онкологія, онкогінекологія, онкоотоларингологія, дитяча онкологія, променева терапія,  радіологія, хірургія, проктологія, урологія, терапія, анестезіологія, ендоскопія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, патологічна анатомія;

Повний текст